движеща сила

движеща сила
словосъч. - импулс, стимул, мощ
словосъч. - подтик, тласък, двигател

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • двигател — същ. машина, мотор, автомобил, пружина, лост, сила, механизъм същ. агент, подбудител, инициатор, движеща сила, автор същ. подтик, стимул, тласък …   Български синонимен речник

  • импулс — същ. подбуда, подтик, стимул, стремление, тласък, подем същ. сила, напън, натиск същ. воля, желание, твърдо намерение, твърдост, непоколебимост, решителност, намерение, самоконтрол, самообладание същ. движеща сила, мощ същ. мотив същ …   Български синонимен речник

  • лост — същ. мотор, двигател същ. движеща сила, сила същ. дръжка, ръчка, кобилица същ. издатина, рог, ребро, ръб същ. рамо същ. резе, мандало, затвор …   Български синонимен речник

  • мощ — същ. сила, крепкост, якост, твърдост, твърдина, здравина същ. жизненост, енергия същ. могъщество, влияние, надмощие, господство, авторитет, власт същ. владичество същ. импулс, движеща сила, стимул същ. величие …   Български синонимен речник

  • подтик — същ. мотив, подбуда, насърчение, стимул, импулс, тласък, причина, интерес, подем същ. движеща сила, двигател същ. инстинкт, неудържим стремеж същ. порив, копнеж същ. влияние същ. поощрение …   Български синонимен речник

  • пружина — същ. двигател, движеща сила …   Български синонимен речник

  • стимул — същ. тласък, импулс, подтик, подбуда, мотив, причина същ. двигател, мотор, пружина същ. движеща сила същ. мощ същ. влияние същ. поощрение …   Български синонимен речник

  • тласък — същ. удар, напън, напор, натиск, насилие същ. ускорение, засилване същ. импулс, подбуда, мотив, подем същ. внезапно движение, тласкане, дръпване, друсане, трепване същ. движеща сила, подтик, стимул, двигател същ. порив, к …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”